Joke Tomasoa, ik zeg het met mijn kleuren
Klein van stuk is Joke Tomasoa, tenger en levendig, met kijkgrage ogen in een smal doorleefd gezicht. Tegelijkertijd straalt ze een soort bescheidenheid uit, die haar wortels vindt in de Molukse cultuur waaruit ze afkomstig is. JokeT - zo signeert zij haar schilderijen - werd geboren in het dorp Piru op het eiland Seram. Opgegroeid en geschoold in Indonesië en sinds de herfst van 1950 wonend en werkend in Nederland.
In het Kröller Müller museum kwam ze begin jaren 70 voor ’t eerst in aanraking met de heldergele zonnebloemen en korenvelden van Van Gogh en de manier waarop hij kleuren inzette om zijn emoties vrij spel te geven. In het Gemeentemuseum in Den Haag raakte zij gefascineerd door het uitgebalanceerde lijnenspel gevat in primaire kleuren van Mondriaan.
Pas na haar pensioen nam ze het schilderen echt serieus. Het schilderen is voor JokeT een uitlaatklep geworden voor alle soorten van emoties waarmee ze in haar leven werd geconfronteerd. Twee basiselementen liggen ten grondslag aan haar schilderijen: evenwicht en kleur.
Meerdere keren wordt ze gevraagd te exposeren in een kunstgalerie. Pas op haar 91ste besluit ze daaraan gehoor te geven.
Foto's van de schilderijen en een interview met Joke T vormen samen dit boek.
Hieronder zie je drie van de negenendertig schilderijen uit het boek.

Boek facts


Bestel

Uitvoering

Het boek is een hard cover uitgave en is uitgebracht in 2018.
Formaat: 30 x 30 cm
Druk: full-colour
Afwerking: gebonden en genaaid
Omvang: 92 pagina's
Inhoud: 39 schilderijen
ISBN 978-90-815027-0-2

Verkoop

Het boek is alleen op deze website te bestellen.
Prijs € 29,95,- inclusief verzendkosten en vrij van BTW.