Voorbij de kaders, verwondering over onze leer-kracht, bewondering voor onze leer-kracht
Voor leerkrachten in het basisonderwijs, kunstdocenten, (pabo- en kunst)studenten, ouders en geïnteresseerden in kunst en leerprocessen, schreef Alexandra van der Hilst een inspirerend boek genaamd ‘Voorbij de kaders, verwondering over onze leer-kracht en bewondering voor onze leer-kracht.’
Het boek is geschreven als een uitnodiging om verschillen in kinderen en de manier waarop ze leren te (h)erkennen en verscheidenheid als bron van inspiratie te zien. In het boek worden inzichten uit wetenschap, kunst en onderwijs met elkaar verbonden. Het is een kleurrijk boek met talloze foto’s en mindmaps met veel aandacht voor de natuur om ons heen. Het is zowel een studie- als werkboek met een apart activiteitenboek; een handvat voor degenen die meer diversiteit in leerprocessen op school willen door kunst en beweging te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Als extra een cd-rom met prachtige foto’s van de natuur, vrij van copyright.
Download hier een interview met Alexandra van der Hilst.

Boek facts


Auteur
Alexandra van der Hilst
Uitgever
AB3 - Hilversum
Uitvoering
Het boek bestaat uit drie delen:
- een studieboek
- een praktijkboek met activiteiten
- een CD met natuurfoto's
Formaat: 21 x 29 cm
Druk: full-colour
Omvang boeken: 370 pagina's
Omvang CD: 40 foto's
ISBN 978-90-815027-1-9
Uitgaves
1e druk: hardcover genaaid en gebonden, in cassette uitgebracht: mei 2007
2e druk: soft-cover uitgebracht: januari 2010
Verkoop
Het boek is uitverkocht

Recensies


Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Joke Visker:
‘Een bijzonder boek dat het onderwijs vanuit een verrassend perspectief belicht. De kernvraag die in het hele boek terugkomt is: hoe bereik je dat een kind met hart en ziel bezig is met leerstof en op welke manier maakt het zich die leerstof het makkelijkst eigen? (..) Het boek leert je met een verfrissende blik naar kinderen, kunst en onderwijs te kijken.’
Mensenkinderen Jenaplan, Felix Meijer:
Een prachtig vormgegeven boek (…) Vele verbanden zijn te ontdekken met het Jenaplanonderwijs zoals coöperatief leren, wereldoriëntatie en zingeving. Door de vele praktijkvoorbeelden is het niet alleen geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in de achterliggende theorie, maar juist ook voor degenen die op zoek zijn naar praktische ideeën en voorbeelden. In vele opzichten een kostbaar boek.’

NBD Biblion, Mart Seerden:
‘Rijk uitgegeven studieboek over het menselijk vermogen om te leren, talenten en kwaliteiten, het brein in actie en het op creatieve wijze ontwikkelen van leerkracht en leervermogen.(..) De inhoud is meeslepend, praktisch, laat zien en inzien en biedt het beste van het beste op dit gebied. Voor iedereen die met kinderen werkt.’
FOORUM Openbaar Onderwijs Rotterdam, Ronald Pieck:
‘Dit is een fantastisch en inspirerend boek. Een leerboek met duidelijke uitleg van wetenschappelijke theorieën, o.a meervoudige intelligentie, en een activiteitenboek dat de theorie uitwerkt voor de klas.’
Educare, Marijke Sluijter:
'In dit boek vindt u verbindingen tussen verschillende vakgebieden, tussen inzichten uit de pedagogie en psychologie en over de rol die kunst – muziek, dans, drama, beeldend, poëzie – kan spelen in het onderwijs. Een standaardwerk over kunst in het onderwijs om duidelijk te maken dat kunst een onmisbaar onderdeel van leren en lesgeven is.’