AB3 – Choreografisch creeren

RUIMTE creëren voor spontane ontmoeting en diepgaande gesprekken

Over deze learning experience

Deze learning experience gaat over beleven en kijken naar interactie- en communicatieprocessen vanuit het doen van artistiek onderzoek. Daarin ben je actief aan de gang, je bent zowel maker, participant, toeschouwer als onderzoeker. Het proces krijgt vorm en wordt begeleid via de strategie van choreografisch creëren. Van de deelnemers vraagt het een onderzoekende, open houding. Je wordt uitgedaagd je eigen aannames te onderzoeken en grenzen op te rekken.
Uitgebreide theoretische achtergrond met mindmaps, beelden en voorbeelden van cases in de zorg, onderwijs, cultuur- en telecom sector staan in het boek ‘Choreografisch creëren als strategie’; dit boek is bij deze learning experience inbegrepen.

Bezielde en belichaamde communicatie onderscheidt ons van robots

Pas als we opgeschud worden in een niet al te spannende prettig uitdagende omgeving, gebeurt er iets. Gaan we bruisen, worden geprikkeld tot een nieuw avontuur, tot andere zienswijzen, nieuwe contacten, andersoortige kennis. Juist omdat we iets doen waar nog geen consensus over is, reageren we vanuit ons authentieke zelf. Dat kan zeer verrassende inzichten, ontmoetingen en diepgaande gesprekken op gang brengen.
Conversaties worden niet alleen georganiseerd door spreken en de grammatica van een taal, maar door een dynamisch proces van verschillende soorten interacties. Denken is gebaseerd op beelden, geluiden, gevoelens, beweging, geuren en smaken. Zintuiglijke signalen van buitenaf pikken we op met ons lijf, worden doorgestuurd naar verschillende delen in ons brein en worden vervolgens geïnterpreteerd. Communicatie begint in het lichaam, niet ons hoofd.
Bezielde, lichamelijke communicatie is wat ons onderscheidt van robots. Onze handen kunnen verduidelijken wat we bedoelen, onze stem laat horen hoe we ons voelen. Ons lichaam laat zien hoe verbonden we zijn met wat we vertellen en ook hoe we ons verhouden tot degenen met wie we spreken.
Belichaamd denken draait om interactie. Interactie tussen mensen onderling, interactie met de ruimte waar iemand zich bevindt, interactie tussen mensen en objecten. We kunnen dit bewust inzetten om gedeelde intenties, waarden en betekenis te creëren.

Vanuit ervaren, beleven en doen

De uitdaging is om te identificeren hoe mensen geïnteresseerd raken en langs welke cognitieve, fysieke en affectieve mechanismen ze betekenis geven aan de signalen om hen heen.
Vanuit het perspectief wat het lichaam ervaart en (vaak onbewust) communiceert gaan we dit onderzoeken. In het theater gaan we met de choreografische creatiestrategie aan de slag. Met materialen en decorstukken maak je van het toneel een telkens veranderende ruimte. Welke effecten brengen licht, geluid, muziek, beweging en een veranderende omgeving te weeg? Wat roept dit op en is dat ook wat je op wilt roepen?
Samen met andere deelnemers creëer je ruimtes of installaties, die uitnodigen tot ontmoeten en in gesprek raken. We kijken naar de verschillende interacties die ontstaan en waarom er gebeurt wat er gebeurt. Wat ervaar je zelf tijdens dit maakproces, wat brengt het op gang, wat voel je in je lijf, waar zet het toe aan?
Tot slot reflecteren we op wat je van deze inzichten als deelnemer kan toepassen in je eigen omgeving. We inventariseren wat daarvoor nodig is en kijken naar een mogelijk vervolg.

Voor wie

- Communicatietrainers, docenten en studenten die omgevingsfactoren en de softskills van communicatie willen onderzoeken;
- Programmamanagers van (bedrijfs) opleidingen in het kader van persoonlijke professionele ontwikkeling;
- Mensen die meer zicht willen krijgen op hun eigen-zinnigheid, manier van samenwerken en mate van conformeren;
- Mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen in creëren van ruimtes voor ontmoeting en interactie en willen leren van en met anderen en tegelijkertijd hun eigen kennis willen doorgeven.

Door wie

De dag wordt (be)geleid door choreografisch creator, trainer en schrijfster, Alexandra van der Hilst en een co-trainer.
INSCHRIJVEN KAN HIER

Praktische informatie


INSCHRIJVEN KAN HIER

Trainer/begeleider

Alexandra van der Hilst en co-trainer/begeleider

Datum

i.v.m. corona uitgesteld

Duur

09.30 tot 17.00 uur

Locatie

Theater in Hilversum
Dicht bij NS station en parkeergarage

Inbegrepen

Intake gesprek
Boek 'Choreografisch creëren als strategie'
Trainingsmaterialen
Koffie, thee en lunch

Investering

€ 495,- vrij van BTW

Groepsgrootte

10 tot 14 deelnemers

Recensie


NBD Biblion, recensent: C.M. Manni
'Choreografisch creëren komt uit de wereld van de dans. De auteur - vroeger danseres en choreografe, thans trainster in innovatietrajecten - rekt dit proces op tot een gecoördineerd proces van interacties gericht op verandering, waarmee deze benadering bruikbaar wordt in persoonlijke, organisatie- en community-ontwikkeling.'
'Dit boek is een mooi resultaat van out-of-the-box denken, omdat het op het oog losstaande werelden weet te verbinden. In voorbeeldcases laat de auteur zien hoe dit creatieve proces kan worden ingezet in leertrajecten in het onderwijs en veranderingsprocessen in organisaties.'
'Na een warming-up over aspiraties en creativiteit volgt een uitwerking van de kerngedachte: choreografisch creëren als strategie en de toepassing in organisaties door op een ándere manier naar (werk)processen te leren kijken. Vervolgens een verdiepingsslag: wat gebeurt er in dat creërende proces en hoe komen mensen in actie? De auteur laat zien dat deze benadering juist past in de grote transities waar elke organisatie thans mee van doen heeft. Een actueel en uitdagend brok vernieuwend denkwerk.'

Boekbespreking


Nivoz, geschreven door Rikie van Blijswijk
'Het nieuwe boek van Alexandra van der Hilst biedt een bijzondere kijk op management- en organisatieprocessen. Elementen van de dans, performen, choreografisch denken en handelen worden samengebracht onder de noemer choreografisch creëren en Alexandra maakt dat tot een strategie voor persoonlijke, organisatie- en communityontwikkeling.'
In deze boekbespreking van Rikie van Blijswijk een kennismaking met choreografisch creëren en een goed voorbeeld van de betekenis ervan voor een schoolteam.

Lees hier de volledige tekst van de boekbespreking.