Interview met Alexandra van der Hilst over Choreografisch Creëren als strategie
18 december 2022
Creërend Organisatie Atelier  – makerschap in management!
18 januari 2023

Nieuw – Nieuw – Meer – Anders!

Nieuw Leiderschap! Nieuw Besturen! Meer Menselijkheid! Het Moet Anders!

We horen het in de politiek, de zorg, het onderwijs en de wereld van corporate business. Slogans die lekker doortastend klinken, maar waaronder een waaier van complexe en verweven vraagstukken schuilgaat. Juist door die verwevenheid is wat het nieuwe behelst onduidelijk. Logisch dat we niet 1-2-3 een heldere vorm voor een andere aanpak, laat staan een nieuwe inhoud vinden.

Digitalisering en globalisering spelen een enorme rol in hoe we leven. Het beïnvloedt hoe we iets ervaren, ons face to face contact en ons besef van wat we zeggen en de impact daarvan op anderen. In de hectiek van alledag zou je bijna vergeten dat we verweven zijn. Als in een dans bewegen we ons op hetzelfde toneel en is wat we doen en denken hoe dan ook van invloed op elkaar en op hoe situaties zich ontwikkelen.

We zijn ademende, in- en aanvoelende, denkende mensen. Technologische ontwikkelingen zijn gaande in elk levensgebied. Hoe scheppen wij als mens de geautomatiseerde, virtuele wereld en hoe vormt die wereld vervolgens ons? Welke effecten hebben digitalisering en virtuele werkelijkheid bijvoorbeeld op hoe wij ons verhouden tot ons lichaam, onze empathische en fysieke intelligentie?

Als ik overdag om me heen kijk zie ik veel wandelende denkhoofden, op lichamen die op UIT lijken te staan, alsof ze even niet mee mogen doen. Die gaan ’s avonds pas weer AAN in de sport- of dansschool. UIT – AAN – UIT als verschillende entiteiten gevangen binnen een persoon. Daar word je doodmoe van, spieren verstijven en je schiet in een kramp… en weg is je natuurlijke veerkracht!

Veerkracht is precies het mechanisme wat zorgt dat je helder blijft en kunt blijven genieten van de dingen om je heen. Weet je dat als je danst je hele lijf – inclusief je hoofd – meedoet? Je voelt en denkt in beweging en traint letterlijk veerkracht.

Veerkracht maakt dat we beter positieve en negatieve stress herkennen. Positieve stress kan je net dat zetje geven waardoor je op de toppen van je kunnen presteert en daar enorm van kunt genieten. Negatieve stress kan je verstikken, waardoor je tot niets meer in staat bent, al je creativiteit verliest en langzaam opbrandt omdat je nergens meer plezier in hebt. Je voelt niet meer wat er in je lijf gebeurt. (Coby Schasfoort schreef en tekende daar al in 1989 een mooi boek over: ‘Blij met stress’)

Wanneer je niet meer voelt wat je lijf voelt en wat het jou vertelt over die gevoelens, raak je letterlijk ontkoppeld. Je gaat rare dingen doen. Inmiddels hebben we talloze voorbeelden van uit de hand gelopen werksituaties, in gang gezet door mensen die volkomen ontkoppeld, los van zichzelf en de wereld om hen heen staan…

Fysiek bewustzijn en invoelende kwaliteiten zijn essentieel om te blijven ontwikkelen.

Als we inhoud willen geven aan Nieuw Leiderschap – Meer Menselijkheid, zou ik graag willen beginnen met deze, dicht bij ons mens-zijn liggende stap:

Ruimte maken voor ontmoeting en meer mogelijkheden creëren op de werkvloer om op diverse manieren uiting te kunnen geven aan wat je beweegt, ervaart, voelt, denkt, wilt:

  • Je ervaart meer innerlijke ruimte en voelt je beter.
  • Het werkt inspirerend.
  • Je kunt werken aan de gewoonte het leuk te hebben.
  • Het wordt vanzelfsprekender verschillende meningen te uiten en naast elkaar waar te nemen, zonder een oordeel te spuien.
  • Je leert naar (je) fouten kijken als onverwachte informatie.
  • Er ontstaat ruimte om diversiteit op te zoeken en van elkaar te leren.
  • Het wordt makkelijker onderlinge verbanden en verwevenheid te zien.
  • Het wordt makkelijker elkaar aan te spreken op gedrag.
  • Wanneer het de gewoonte is dat iedereen daarin bijdraagt is leiderschap niet iets wat buiten jezelf ligt maar in en van jezelf is.

Met diverse manieren bedoel ik anders dan de gebruikelijke praatsessies. In een inspirerende omgeving die uitnodigt tot deelnemen, creativiteit, uitwisseling en ideevorming.

Nieuw Leiderschap kun je zien als een dans van volgen-leiden-volgen-samen op. Wat dat in de praktijk betekent is voor iedere organisatie anders. De praktijk is altijd een dynamisch speelveld van algemene en specifieke belangen. De uitdaging is je niet te laten leiden door protocollen en systemen, maar door menselijk draagvlak. Kunstzinnige choreografisch interventies zijn bij uitstek geschikt om hier vorm aan te geven, ze zijn gericht op denken in beweging en belichaming van ideeën. Je komt op een meer doorleefde manier tot een behapbare vorm van wat Nieuw Leiderschap voor jou, je team en de organisatie inhoudt.

In een Creërend Organisatie Atelier werk ik met individuen en teams aan vragen en thema’s die voor de organisatie van belang zijn. 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor je eigen organisatie of heb je interesse voor een lecture performance met workshop? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking via www.ab3.nu en we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Of lees het boek:

‘Choreografisch creëren als strategie”. Verkrijgbaar op www.ab3.nu

 

Alexandra van der Hilst

Choreografisch creator, schrijver, spreker, innovatie begeleider

Comments are closed.