Nieuw – Nieuw – Meer – Anders
18 januari 2023

Creërend Organisatie Atelier  – makerschap in management!

Deze tijd kent zoveel uitdagingen en nieuwe manieren van zijn, dat andere paden in durven slaan en je leren verhouden tot het onbekende en ongemakkelijke, een must is! 

We verlangen naar meer menselijke maat, veerkracht voor tolerantie en verandering, meer intrinsieke betrokkenheid. Toch blijven we problemen en vraagstukken veelal alleen vanuit het erover denken benaderen en maken zodoende geen contact met wat echt leeft en werkelijk speelt.  Wat we nodig hebben zijn verbeeldingskracht en lef om te luisteren naar wat het hart zegt en het lijf voelt. Daarvoor is een compleet andere manier van waarnemen, analyseren en handelen noodzakelijk. Daarom werk ik met individuen en teams via de weg van choreografisch artistiek onderzoek in een Creërend Organisatie Atelier

In het Creërend Organisatie Atelier maak je ruimte voor het onbekende en ga je improviserend onderzoeken. Al doende krijg je steeds meer zicht en grip op de materie die aan de orde is. De materie kan van alles zijn: een (sociaal)vraagstuk, product, nieuwe onderwijsvorm, zorgprotocol of uiteraard een choreografie.

Afhankelijk van het thema of vraagstuk richt ik een ruimte in tot onderzoek-atelier. Dat kan bij een organisatie in huis gebeuren, ergens op locatie of in een theater. Het doel is de onderzoekende houding en creërende kracht van individuen, teams en organisaties te activeren en bundelen. Anders gezegd: we benaderen (zelf)management vanuit makerschap.  

Vanuit de nieuwsgierigheid van een (choreografisch) kunstenaar ga je aan de slag. Je onderzoekt je vraagstuk vanuit de ogen van een maker, dus niet vanuit calculatie of efficiëntie. Dat betekent dat je niet eerst op de oplossing focust, maar begint met exploreren. Dit soort processen zijn altijd uniek en zorgen voor veelzijdige input. Je maakt verbinding met iets wat nog niet bestaat. Iets waar dus ook nog geen mening of consensus over bestaat. Stap voor stap begeleid ik je verbinding te maken met je eigen onbegrensde ideeën en onbewuste kennis en inzichten te gebruiken. 

Van de explorerende fase komen we in de transformationele fase. Hierin laten zich nieuwe richtingen en oplossingen zien, er ontstaat in wezen weer een nieuwe creatieve ruimte. Wanneer je verder wilt gaan dan alleen creativiteit wakker maken en echt tot verandering en vernieuwing wilt komen: Dit is de fase van loslaten en verwelkomen en komen bij je eigen creërende kracht. Het is deze kracht die ons in staat stelt tot intrinsieke verandering. Tot nieuwe vormen, inhoud en gedrag.

Om creëerde kracht tot houding te maken is het fijn om in een Creërend Organisatie Atelier  in meerdere bijeenkomsten samen op te gaan. In de processen van exploreren, reflecteren en creëren leer je luisteren naar je hart, lijf en leden. De inzichten en vaardigheden die je daarbij opdoet werpen niet alleen nieuw licht op de (organisatie)vraagstukken, maar ook op je eigen (innerlijk) leiderschap. 

We zijn bezig onze Europese zelfstandigheid te herontdekken, minder afhankelijk, meer circulariteit, minder heen en weer reizen van grondstoffen en producten, meer (eigen ontwerpen) op eigen bodem produceren. Een creërende houding en makerschap kwaliteiten zijn in deze tijd dus cruciaal. 

In de vele atelier trajecten die ik met teams heb gedaan is mijn ervaring dat het mensen in hun hart raakt. Dat het zoemt: plezier, durf, verbondenheid en ZIN om ideeën te realiseren. Dit is de dynamiek van creëren! Die maakt het mogelijk anders naar mensen, organisaties en werkprocessen te kijken. Je ziet elkaar niet meer als collega’s maar ontmoet elkaar als mens en ervaart gezamenlijke kracht. Een prachtige tegenhanger van werken op afstand en op kantoor weer in verbinding te komen!

De werkwijze komt uit de dans. 

Na mijn tijd als choreograaf, artistiek- en zakelijk leider merkte ik alles aan te pakken alsof het een choreografie betrof. Ook innovatieprojecten en begeleidingstrajecten die niets met dans te maken hebben. Choreografisch creëren is een proces gebaseerde benadering die draait om belichaming van transformatieprocessen. Vanuit de ogen van maker, ondernemer en begeleider heb ik de werkwijze vertaald om te kunnen gebruiken als middel om anders naar mensen, vraagstukken en werkprocessen te kijken, met als doel effectieve veranderingen en verbeteringen te bewerkstelligen.Meer weten? Lees verder in het boek: ‘Choreografisch creëren als strategie’ , te bestellen op www.ab3.nu

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor je eigen organisatie of heb je interesse voor een lecture performance met workshop? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking via www.ab3.nu en we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Alexandra van der Hilst

Comments are closed.