Betrokkenheid: van data analyse naar fysieke intelligentie
30 september 2019
Lichaamsintelligentie verbetert je leven!
22 januari 2020

Waardenvol organiseren…

Goede medewerkers vinden en ze ook nog vast weten te houden is een van de grootste uitdagingen van werkgevers. Creëer een cultuur van ontmoeten en ontwikkelen!

De dynamiek van voortdurende veranderingen vereist van medewerkers dat ze snel kunnen schakelen in het eigen maken van nieuwe vaardigheden en kennis. Of een gewenste verandering slaagt hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van onderlinge interacties. Is die kwaliteit onvoldoende, dan wordt het bijna onmogelijk mensen mee te krijgen. Werken aan verbinding is bepaald geen overbodige luxe. Verbinding voelen vergroot betrokkenheid en doet mensen realiseren dat zij ertoe doen, een voorwaarde voor het ontstaan van teamspirit. Daar energie in steken is vitaliserend voor werknemers én geeft stevige grond aan waarden-gedreven organisaties en dus ook aan veranderingen en vernieuwingen.

Learning-lab

De strategie van choreografisch creëren, zie kader, is bruikbaar in leerprocessen en veranderingsprocessen. Zeker wanneer dit plaatsvindt in een learning-lab, is het een manier om vorm en inhoud te geven aan verbinding en betrokkenheid. Een choreografisch learning-lab is gebaseerd op interactie en ervaringsleren. Wat in organisaties vaak speelt is dat plannen of theoretische oplossingen van bovenaf bedacht zijn, maar niet doordacht worden tot het niveau van de praktijk op de werkvloer. Plannen kunnen daardoor blijven steken in abstracte managementtaal of ideeën. In een choreografisch lab gaan mensen aan de hand van een onderwerp dat actueel is binnen de organisatie, aan de slag. Het onderwerp kan gaan over meer vat krijgen op (ongrijpbare) processen binnen de organisatie, als ook over letterlijk vorm geven aan tastbare processen van maken en organiseren of ontwikkelen van een nieuw product of dienst. Verbinden is het begin, verdiepen in de materie het vervolg.

Interessant is wat er gebeurt tussen en met mensen wanneer zij samen aan iets werken en zien hoe dat de kwaliteit van de uitkomst, het product, dienst of verandering, ten positieve beïnvloedt. Essentieel is daarbij het leren denken in beweging, zoals het herkennen van bewegingen die gaande zijn en aanvoelen welke bewegingen in gang gezet moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen om het ontwikkelen en delen van kennis, vaardigheden en inzichten maar ook om bewustworden, beleven en (in)voelen van attitude en gedrag.

 

Strategie van choreografisch creëren

Kijk naar hoe een choreograaf denkt en werkt: altijd bezig met veranderingen en in beweging zetten van mensen, vanuit een overkoepeld thema, toewerkend naar een theaterproductie. Dansers, musici, technici, decor- en kostuumontwerpers, ze verbinden hun expertise om dat ene product te vervolmaken. Choreografisch creëren draait in wezen om belichaming en bezieling van transformatieprocessen.

Het is een deels gecoördineerd, deels zelforganiserend lerend proces van interacties, van  denken, onderzoeken, uitproberen, ontwerpen, maken en uitvoeren. De strategie van choreografisch creëren is ontstaan door de werkwijze stap voor stap te ontrafelen. Hierdoor is deze bruikbaar bij leertrajecten en veranderingsprocessen in organisaties. Bijzonder is de vanzelfsprekendheid waarmee artistiek denken en lichaamsbewustzijn op de kaart worden gezet om op een andere manier naar mensen, werkprocessen en leren te kijken. Daarmee onderscheidt het gedachtegoed zich van ontwerpdenken.

 

Leven lang ontwikkelen

Het is geen zeldzaamheid dat vier, soms zelfs vijf, generaties binnen één organisatie aan het werk zijn. Iedere generatie brengt vernieuwing op gang en kijkt anders tegen leren, werken en ontspannen aan. Dit zorgt voor gevarieerde wensen en prioriteiten ten aanzien van loopbaanontwikkeling en bijscholing. Het accent van bijscholing ligt in bedrijven meestal op het vergroten van vakgerichte competenties. Er is weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het kunnen delen van persoonlijke waarden en inzichten over bijvoorbeeld bedrijfsmatige processen, over de jaren opgedaan in de praktijk. Bijscholing kan ook hand in hand gaan met het creëren van een werkomgeving die uitstraalt de totale ontwikkeling van medewerkers te willen stimuleren. Dat vraagt om een andersoortige aanpak. Het opzetten van choreografische learning-labs binnen organisaties is een interessante optie, passend in het realiseren van een cultuur van een leven lang ontwikkelen.

Een choreografisch learning-lab kan incidenteel zijn of gericht op duurzame ontwikkeltrajecten om een idee tot wasdom te laten komen. Afhankelijk van het onderwerp variëren de sociale interacties van samen iets onderzoeken, tot gezamenlijk reflecteren en vervolgens alleen of in groepjes verder handen en voeten geven in de praktijk. Toegepast binnen de setting van een organisatie komt het neer op een mix van theorie en praktijk, soms zelfs op een theorie die uit de praktijk ontstaat en overdraagbaar is.

Wat levert het op?

Een choreografisch learning-lab biedt gelegenheid tot experimenteren met het onbekende en werken in een cross-over gebied van verschillende kennisdomeinen. De werkwijze draait om talent wakker maken en uitdagen. Wat het oplevert is dat mensen:

  • leren een mening te vormen, ontdekken hoe ze zich tot het onderwerp verhouden;
  • bewustere en betere keuzes maken ten aanzien van hun eigen rol en het ontwikkelen van daarvoor benodigde kennis en vaardigheden;
  • een onderwerp benaderen vanuit verschillende perspectieven en leren reflecteren op verschillende manieren;
  • betere oplossingen vinden voor vraagstukken, veranderingen en / of nieuwe producten en diensten;
  • bewust worden van waarden die er voor hen echt toe doen en dit kunnen plaatsen in relatie tot werk en / of een studie.

Verbinding is het begin, verdieping van waarden, vaardigheden en kennis het vervolg. Aangezien ontwikkeling voortdurend in beweging is, hebben verbinding en verdieping blijvend aandacht nodig. Organisaties die hierin investeren zijn beter in staat mensen mee te laten groeien in een veranderende arbeidsmarkt en zijn aantrekkelijker om bij te (komen) werken!

Interessant?

Vind je dit artikel interessant en wil je meer weten over het opzetten van learning-labs, de uitgangspunten, verschillende rollen en de vijf manieren van reflecteren? Ik schrijf hier uitgebreid over, met casussen uit de praktijk van de zorg, het onderwijs, de kunstsector en het bedrijfsleven, in het boek ‘Choreografisch creëren als strategie’.

Het boek is te bestellen via onze website en bij elke boekhandel in Nederland. Bestel je via onze website dan ontvang je een persoonlijke originele kunstkaart.

Wil je met andere gelijkgestemden ervaren hoe een choreografisch learning-lab voor jou van betekenis kan zijn? Meld je dan aan voor een van de introductie bijeenkomsten. We hebben weer ruimte in de voorjaarsbijeenkomsten, laat alvast weten wanneer je daar belangstelling voor hebt.  

Vind je het interessant te onderzoeken welke impact een choreografisch learning-lab in jouw organisatie kan hebben? Neem gerust contact op voor een afspraak, dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Comments are closed.